CU samen met SGP op één kieslijst in 2014 en samen op D.V. 7 september 2013 op de Herfstmarkt

donderdag 19 september 2013 11:47

De ChristenUnie-afdeling Strijen gaat vanaf de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 samen werken met de Staatkundig Gereformeerde Partij in de gemeente Strijen. De leden van beide partijen staan achter het besluit van hun bestuur om gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid te nemen en in één gemeenteraadsfractie samen te gaan.

Zoals bekend hebben beide partijen de Bijbel als uitgangspunt voor het nemen van besluiten van velerlei aard. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en er is gebleken dat op gemeentelijk niveau onze doelstellingen en beleidsplannen veel overeenkomsten hebben. Wij willen voorkomen dat er, evenals in 2010, stemmen verloren gaan.

Daarom gaan wij vanaf 2014 de krachten bundelen. Helpt u onze lijst aan 2 gemeenteraadszetels? In de komende maanden worden diverse plannen nader uitgewerkt en ook de definitieve kieslijst opgesteld. Nagenoeg alle personen die zich kandidaat willen stellen, zullen op de herfstmarkt te vinden zijn. Wij hopen u daar te ontmoeten en u te spreken. Waar nodig kunt u ons ook uw wensen kenbaar maken.

« Terug